Strategisk planering

Igår uppfattades hållbarhetsarbete som en kostnad - idag är det en konkurrensfördel - imorgon kommer det vara en fråga om överlevnad.

Vi har verktygen som kan sätta kronor på dina hållbarhetssatsningar. Vi integrerar ditt hållbarhetsarbete i ditt vardagliga arbete och kopplar ihop det med strävan efter ett bättre ekonomiskt resultat. Genom rätt paketering och säljprocess kan ofta försäljningen öka med ett bra hållbarhetstänk, utan att det kostar mer för varken kunden eller dig.

För att uppnå en organisation med integrerat hållbarhetstänkande som en del av sin DNA krävs kunskap inom fler områden än ren affärsutveckling och miljö. För att lyckas behöver vi förstå hur människor hanterar förändringar. Vi har därför inlett ett samarbete med CoreCode med djup kunskap inom bland annat beteendevetenskap. Tillsammans har vi hittat en formel som kombinerar hjärta och hjärna på vägen till en hållbar organisation.