Snabbt framåt mot en hållbar värld

2050 arbetar för goda affärer på en planet i balans. Vi hjälper våra uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet genom analys, kommunikation och affärsutveckling. Vi verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv.

År 2050 ska de globala utsläppen som påverkar klimatet vara nära noll. Vi kan inte vänta.