Rapportering till externa initiativ

Vi kan ge stöd och även genomföra företagets eller organisationens rapportering till externa initiativ, så som CDP, Svensk Fjärrvärme, Miljöbyggnad eller Global Compact.