Rapporter och utredningar

För att kunna arbeta strategiskt krävs ofta en överblick över de intressenter och faktorer som påverkar verksamheten. Det kan vara allt ifrån befintlig och kommande lagstiftning till kundens efterfrågan, ägarnas styrning eller råvarupriser. Eller så vill man genom en rapport styra utvecklingen åt ett visst håll genom att presentera argument som genom rapporten kommuniceras externt eller direkt till adressaten.

Genom kontakt med ett urval av intressenter kan vi hjälpa till med att beskriva omvärlden och analysera hur detta påverkar verksamheten. Utredningarna kan exempelvis peka ut hot, möjligheter och framgångsfaktorer inom det område som analyseras. Vi kan genom scenariobyggande ta fram ett antal möjliga framtidsscenarier som kan användas som underlag för framtida beslut och strategiskt arbete hos kunden.

Vi har fördjupad kompetens inom bland annat drivmedel, energiproduktion, kollektivtrafik, kemikalier, upphandling och policyfrågor med fokus på klimat, miljö och hållbarhet och kan ta fram rapporter som anpassas till sitt ändamål.

Här hittar du ett axplock av de rapporter vi har producerat.