Rapporter

Rapport av 2050 på uppdrag av Svensk Handel
Juni 2018
Hinder för ökad cirkuläritet - En kartläggning bland Svensk Handels större medlemsföretag

Rapport av 2050 på uppdrag av Scandinavian Biogas
Februari 2018
Framtidens kollektivtrafik i Stockholms län

Rapport av 2050 på uppdrag av Fossilfritt Sverige
Januari 2018
Rapport av 2050
20 oktober 2017
Rapport av 2050
11 oktober 2017
Rapport av 2050 och AP7
Rapport av 2050
Rapport av 2050 på uppdrag av Energikontor Norra Småland
September 2016
Värdet av biogas
Rapport av 2050 på uppdrag av Energikontor Norra Småland

Rapport från Lantmännen, SP och 2050
11 november 2015
I skuggan av eko – strategier för ökad hållbarhet i hela livsmedelskedjan

Rapport från Miljömärkning Sverige, TCO Development, New Wave Group, och 2050
16 oktober 2015
Hållbar offentlig upphandling från retorik till praktik

Rapport av 2050 på uppdrag av Västra Götalandsregionen
September 2015
Fakta om biogas
En artikel om rapporten finns även här.
Rapport av 2050 på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region Skåne
December 2014
Energianvändningen i gasbussar- Nuläge och prognos
Rapport av 2050 på uppdrag av Västra Götalandsregionen
December 2014
Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken – varför skiljer det mellan regioner?
Rapport från CDP och 2050

Rapport av 2050
Hösten 2014