Pricerunner

I mars 2014 gjorde MiljöRapporten (idag Aktuell Hållbarhet) en jämförelse på pris och kvalitet mellan aktörer som säljer klimatkompensation. 2050:s prismodell som bygger på fullständig kostnadstransparens, faller väl ut i jämförelsen. Läs gärna mer om prismodellen i vår klimatkompenseringsbroschyr.

För oss på 2050 är det viktigt att projekten har certifierats för att säkerställa bland annat klimatnytta. Vi rekommenderar därför projekt som är certifierade enligt Gold Standard och/eller CDM-projekt inom förnybar energi. Det är också viktigt att väga in positiva sidoeffekter såsom exempelvis hälsoeffekter.