Pressrum

Vi är övertygade om att det blir lättare att påskynda en omställning till en hållbar utveckling om klimat- och miljöfrågor diskuteras flitigt. När de stora frågorna dalar i mediebruset, blir politiken mer kortsiktig och närsynt.

Därför vill vi själva vara aktiva i samhällsdebatten, och uppmuntrar alla medarbetare att ta ton både inom och utanför 2050:s ramar. Vi är också övertygade om att det gynnar våra samarbetspartners; genom att vi själva är ute i debatten kan vi vara till större hjälp som rådgivare och bollplank.

I pressrummet hittar du vad vi skrivit själva och vad som publicerats om oss, som 2050