Omvärldsanalys

Megatrender som digitalisering, robotisering och ökade hållbarhetskrav påverkar lönsamheten redan idag, men kommer vara avgörande för morgondagens vinnare. När Gartner 2014 frågade CEO:s på globala bolag, uppgav knappt 35 % att de under de närmsta åren kommer behöva se över sina affärsmodeller. Dessa trender riskerar att sänka stora företag, men ger helt nya möjligheter för de som förstår sin omvärld och agerar därefter.

Konkret kan det innebära:

Omvärldsanalyser

Vad betyder Parisavtalet för vår verksamhet inom fem till tio år? Kommer FN:s nya hållbarhetsmål påverka affärsmodeller? Hur påverkar företagens miljöpåverkan investerarnas syn på företagens värde? Vi har kontakterna och erfarenheten för att bättre förstå hur det politiska landskapet i Europa och på nationell nivå påverkar din verksamhet, och hur du kan påverka den så att det som är bra för planeten också blir bra för din resultaträkning.

Marknadsanalyser

Genom att förstå marknaden bättre kan du fatta bättre affärsbeslut. Vi utför marknadsanalyser runt om i världen, utför opinionsundersökningar och skriver både publika och privata rapporter runt strategiska frågor. Då vi har medarbetare från civilsamhälle, forskning, politik och näringsliv hittar vi ofta nya perspektiv och möjligheter. Ett konkret exempel är när vi hjälpte till att skapa en grön marknad för en kund i Afrika genom ett Sida-samarbete.

Enskilda möten

Ibland kan rätt person göra hela skillnaden på succé och fiasko. Med hjälp av våra breda kontaktnät i miljö- och klimatvärlden hittar vi just de personer som kan vara avgörande, oavsett om det är en driftig entreprenör, en departementstjänsteman, en politiker eller forskare. Vi förbereder och följer upp för att få ut så mycket som möjligt av varje enskilt möte