Moderatorsuppdrag och inspirationstalare

Moderatorsuppdrag och inspirationstalare

Vi erbjuder våra erfarna moderatorer och föreläsare (Nina Ekelund och Mikael Karlsson) och som är flitigt anlitade i olika sammanhang där de leder seminarier, debatter, samtal och workshops.