Miljöpolicy

2050 är ett klimat- och miljödrivet företag, det vi gör strävar efter att nå ett klimat- och miljösmart samhälle där den globala temperaturhöjningen hejdas, och där i förlängningen alla nio planetära utmaningar eller alla 16 nationella miljömål hanteras.

Vår indirekta påverkan är mycket större än vår direkta – vi bistår våra samarbetspartner i att förbättra sitt arbete på klimat- och miljöområdet och inspirerar andra att ta efter. Men vi tar inte det som ursäkt för att slarva med vårt eget klimat- och miljöarbete, där klimatpåverkan minimeras, kvarvarande utsläpp kompenseras med god marginal och övrig miljöpåverkan begränsas.

På områdena nedan vägrar vi följa vanlig företagspraxis, och strävar ständig efter att utmana oss själva och andra att utvidga listan:

Vi flyger inte inrikes. Vi tar tåget, har videokonferens eller webinarium. Regeln kan ändras den dag flyget till övervägande del går på förnybara drivmedel med garanterat låg klimatpåverkan.

Vi åker inte fossilt. 2030 ska Sveriges transportsektor vara fossilbränsleoberoende. Som 2050 är det självklart att ta det klivet nu. Vi godtar fordon som har låginblandning av t.ex. naturgas i biogas, bensin i etanol, eller som till stor del använder eldrift.

Vi är vego. Biffen, bilen och bostaden behöver bli klimatsmartare och därför är våra egna kontorsmöten och vår representation vegetarisk.

Vi har inga giveaways. Det finns redan för många fickminnen, pennor och kalendrar. På 2050 vägrar vi öka överflödet och säger blankt nej till att producera giveaways. Allt publikt material vi producerar finns tillgängligt för nedladdning på vår hemsida.

Vi köper inte nytt när det kan undvikas. Kontorsmöbler, köksmaterial och mycket annat finns redan i överflöd på marknaden. Vi köper second hand – bättre för miljön och personligare!

Vi har en grön pensionspolicy. Det betyder att vi samarbetar med den förvaltare som uppvisar bäst kombination av placeringspolicy, utbud av hållbara fonder och eget hållbarhetsarbete. Alla medarbetare får välja sin egen pensionsportfölj men med rekommendation om de fonder som bäst kombinerar hållbarhet och lönsamhet.

Allt räknas. Varje sten måste vändas för att klara 2050-målet. Därför gör vi aktiva miljöval där det kan göra en skillnad i hållbar riktning. Den som inte kan redovisa ett konkret miljöarbete kan inte göra affärer med oss.

Att ”leva som vi lär” är inte en tom floskel hos oss. Vi begär inte att någon ska avstå från att äta kött och ingen ska behöva sälja sin bil för att jobba med oss, men vi begär av oss själva att vi tar ständiga steg i rätt riktning.