Miljö- och hållbarhetsredovisning

Miljö och hållbarhet blir mer och mer integrerat i verksamheten och ses i allt större utsträckning som en överlevnadsfråga. Vi erbjuder stöd eller genomförande av hela processen för hållbarhetsredovisning, från väsentlighetsanalys, intressentanalys och intressentdialog till hela rapporteringsarbetet, beräkningar och redovisning. Vi kan hjälpa till med att tolka standarderna, t ex GRI G4, och föreslå hur hela processen ska genomföras, inklusive datastrategi och framtagande av kravspecifikationer och upphandling av eventuellt datainsamlingsverktyg.