Medierelationer och PR

De företag och organisationer som tar sitt samhällsansvar och arbetar för en reellt minskad påverkan på klimatet och miljön, har allt att vinna på att kommunicera vad de gör.

För att nå ut med ert budskap om klimat-, miljö- och hållbarhet, krävs ett systematiskt och regelbundet publicitetsarbete. Vi erbjuder både nulägesanalys, strategisk rådgivning och hjälper er med:

  • medie- och omvärldsbevakning
  • PR-plan
  • pressmeddelanden och debattartiklar
  • sociala medier
  • nyhetsbrev
  • frågor och svarsdokument/Q & A
  • enkäter, undersökningar och utvärdering av kommunikationsaktiviteter

Vi erbjuder också inspirationsföreläsningar inom PR, opinionsbildning och sociala medier – för att du framgångsrikt ska nå ut med ditt budskap.