Kommunikation

Vi har spjutspetskompetens inom kommunikation med fokus på klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi arbetar med ärlighet som ledord och vi åtar oss endast uppdrag som bidrar till en hållbar utveckling. Vi arbetar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv för att skapa nya hållbara affärsmöjligheter för våra kunder. Konkret innebär det att vi hjälper våra kunder i arbetet med publicitetskapande, politisk påverkan och opinionsbildning.

Vi hjälper företag och organisationer, som verkligen vill bidra till minskad påverkan på klimat-, och miljö, att kommunicera både externt och internt. Vi erbjuder ett helhetsgrepp kring kommunikation och samhällspåverkan samt arbetar med både strategisk, långsiktig kommunikationsrådgivning och korta punktinsatser. Vi bistår med omvärldsanalys, att hantera mediekontakter och att kommunicera budskap.

Vi sätter också in företaget eller organisationen i en bredare kontext. Vi analyserar bland annat hur relevanta politiska beslut påverkar våra uppdragsgivare och klarlägger hur de politiska beslutsgångarna ser ut. Vi bistår med rådgivning kring politisk påverkan och opinionsbildning.