Klimatkompensation

Klimatkompensation till ett rimligt pris!

Klimatkompensation har redan idag bidragit med mer än 1,4 miljarder ton i minskade utsläpp, vilket motsvarar Sveriges alla koldioxidutsläpp i tjugofyra år.

Kortsiktigt har de globala priserna på klimatkompensation sjunkit till historiskt låga nivåer. Detta har endast marginellt påverkat den svenska prisbilden, vilket leder till att svenska företag betalar överpriser på klimatkompensation. Dagens låga globala priser ger en unik möjlighet för fler företag att kompensera en större del av sin klimatpåverkan. 2050 har därför tagit fram en prismodell för att ge svenska företag möjlighet att göra största möjliga klimatnytta per satsad krona.

För oss på 2050 är det viktigt att projekten har certifierats för att säkerställa bland annat klimatnytta. Vi rekommenderar därför projekt som är certifierade enligt Gold Standard och/eller CDM-projekt inom förnybar energi. Det är också viktigt att väga in positiva sidoeffekter såsom exempelvis hälsoeffekter.

Vår roll är att guida rätt och maximera nyttan för dig – och klimatet!

Några exempel på tillgängliga projekt:
Biogas i Vietnam. Se kort film om projektet.
Effektiva spisar i Ghana. Se kort film om projektet.
Effektivare jordbruksmetoder i Kenya. Läs mer om projektet.


PROJEKTSTANDARD
Vi har tillgång till klimatprojekt från stora delar av världen inom de internationellt erkända standarderna. Vi rekommenderar projekt certifierade enligt Gold Standard och/eller CDM-projekt inom förnybar energi. Dessa har genomgått en noggrann revidering vilket säkerställer klimatnyttan.