Klimatbokslut

Vi har spjutspetskompetens inom området klimatberäkningar. Göran Erselius hos oss deltog i utvecklingsarbetet av Greenhouse Gas Protocol, den mest använda och respekterade standarden för beräkning och redovisning av utsläpp av växthusgaser, och vi är uppdaterade på de förändringar som sker. Vi kan hjälpa till med att tolka standarden, föreslå hur klimatbokslutet ska tas fram och utformas, samt genomföra beräkningarna.

Vi kan bistå vid förberedelserna av klimatbokslutet genom att identifiera de största utsläppskällorna, sätta en datastrategi för att kunna beräkna utsläppen och ge stöd vid framtagande av kravspecifikationer och upphandling av eventuellt datainsamlingsverktyg. Vi kan även skräddarsy kombinerade insamlings- och beräkningsverktyg som kunden själv kan använda.

Vi erbjuder också verifiering och förslag på förbättringsåtgärder för redan genomförda beräkningar.