Kartläggningar

Vi kan genomföra kartläggningar för att identifiera och föreslå nya åtgärder eller hitta nya affärsmöjligheter. Vi kan åta oss att genomföra kartläggningar kring nya affärsmöjligheter och åtgärder kopplat till exempelvis cirkulär ekonomi för en enskild organisation eller för ett urval av verksamheter inom ett geografiskt område. Kartläggningen kan också omfatta utvärdering och analys av de cirkulära affärsmöjligheter som identifierats i kartläggningen.