Internkommunikation

De företag och organisationer som tar sitt samhällsansvar och arbetar för en reellt minskad påverkan på klimatet och miljön, har allt att vinna på att kommunicera vad de gör – både externt och internt. Engagerade och stolta medarbetare är de bästa ambassadörerna för både varumärket och arbetsplatsen/arbetsgivaren.

Vi erbjuder rådgivning kring hur ert klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete kan kommuniceras internt och hur den externa kommunikationen hänger ihop med den interna. Berättelsen om företagets eller organisationens värderingar och visioner blir allt viktigare.