Frågor och svar

Vad är unikt med 2050?

Vår kombination av mångårig erfarenhet inom miljö, politik och företagsledning är unik och svarar mot de utmaningar vi bedömer att näringsliv och organisationer står inför.

Vilka är vi på 2050?

Vi är personer med ett mycket starkt miljö- och hållbarhetsengagemang som vi omsätter i praktisk handling, ökad lönsamhet och minskade utsläpp.

Vad vill 2050?

Vi vill bidra till att det blir mer lönsamt – i ekonomiska termer men också med andra mått – att tidigt ta ledning i klimat-, miljö- och hållbarhetsarbetet.

Vilka vill 2050 jobba med?

Vi söker aktivt samarbeten med företag, organisationer och myndigheter som delar vår passion för att snabbt nå en långsiktigt hållbar utveckling. Vi söker förtroendefulla samarbeten snarare än välbetalda konsulttimmar.

Vad tackar 2050 nej till?

Vi är inte intresserade av att jobba med dem som ser klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågorna som ett nödvändigt ont som måste hanteras med minsta möjliga insats.

Varför heter ni 2050?

2050 är det år då världen ska nå sitt långsiktiga klimatmål; ingen farlig påverkan på klimatet. Vi är ivriga att nå målet!

Vad kan 2050 erbjuda?

Vi fokuserar på miljö- och klimatfrågor, där vi bistår våra samarbetspartners att ta fram strategier för sitt arbete, att genomföra dem, att kommunicera dem och att kompensera kvarvarande påverkan. Läs mer här.

Vad gör 2050 själva för miljön?

Vi tror på att leva som man lär. Vi har en långtgående miljöpolicy som styr vårt dagliga arbete och som vi fortlöpande vill förbättra. Läs den här.