Eget miljöansvar

2050 är ett klimat- och miljödrivet företag, det vi gör strävar efter att nå ett klimat- och miljösmart samhälle där den globala temperaturhöjningen hejdas. Här finner du vår miljöpolicy och uppföljningen av vårt klimatarbete.