Nätverk

Vi är övertygade om att samarbeten över gränserna är avgörande för den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle. Fler röster är starkare än en. Därför driver 2050 nätverk inom klimat, miljö och hållbarhet.

2050 driver bland annat följande nätverk:

Företagsnätverket Hagainitiativet, som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. I Hagainitiativet ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, HKScan, Preem, Siemens, Stena Recycling och Sveaskog. Läs mer på Hagainitiativets hemsida.

Företagsnätverket Cleantech Östergötland ska bidra till att öka konkurrenskraften och utveckla affärsmöjligheter för miljöteknikföretag i Östergötland. Målet är att erbjuda ett nätverk i världsklass för miljöteknikföretag där medlemmarna är förstahandsvalet för omställningen till en hållbar planet. Därutöver fokuserar nätverket på att öka kännedomen om den miljökompetens som finns i regionen och tydliggöra att regionen är ett nav för miljöteknikinnovationer. Nätverket har drygt 60 medlemmar med verksamheter inom förnybara drivmedel, hantering av restprodukter och återvinning, värme & kyla, energieffektivisering, kemikaliehantering och miljökonsulter. Läs mer på Cleantech Östergötlands hemsida.