Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi har funnits länge, men de flesta möjligheterna finns fortfarande kvar. När McKinsey kvantifierar EU:s ekonomiska möjlighet i sin rapport Europe’s circular opportunity ser de en ekonomisk nettoeffekt på 1 800 miljarder euro fram till 2030.

Konkret kan det innebära:

Kurser

Vad är cirkulär ekonomi och vad innebär det för ditt företag eller avdelning? Vilka möjligheter finns just för er? Var borde ni söka samarbete för att kunna erbjuda nya cirkulära tjänster till era kunder?

Cirkulär potentialanalys

Vi ser över er nuvarande verksamhet för att utvärdera möjligheter till nya affärsmodeller hos just ert företag utifrån ett cirkulärt synsätt. Hur långt har ni kommit jämfört med era konkurrenter? Hur kan framtidens kundkrav mötas? Vilka kostnader kan sparas genom mer cirkulära lösningar?

Oväntade samarbeten

När branschgränser luckras upp krävs ofta nya samarbeten. Genom att samla relevanta aktörer runt en utmaning hittar vi ofta nya innovativa lösningar på svåra problem. Vår roll blir att agera katalysator genom att samla rätt aktörer och sedan facilitera processen. När Cleantech Östergötland genomförde ett affärsskapande event svarade åttio procent av deltagarna att de hittat nya affärsmöjligheter och första affären var i hamn redan efter tre veckor.