Affärsutveckling

Med 2050:s vision ”goda affärer på en planet i balans” skapas nya affärer inom planetens ramar. Med våra olika kompetenser kan vi guida rätt från vision och mål via strategi och genomförande till en mer hållbar affär. Det innebär för er nya hållbara marknader, nya varor och tjänster eller mer hållbara processer. Hållbart företagande handlar i slutänden om att säkra framtida konkurrenskraft.

Vi svarar på hur affären påverkas av den snabba utvecklingen som nu sker inom hållbarhetsområdet. Vi knyter ihop de olika perspektiven affären, planeten och samhället till en helhet som skapar en strategisk karta som går att fatta affärsmässiga beslut på.