Övriga klimatberäkningar

Vi hjälper till med att ta fram livscykelberäkningar för specifika produkter och tjänster. Detta gör vi utifrån gällande standarder och produktspecifika regler.

Vi kan vara ett stöd och ta fram underlag för att inom ledningsgruppen utvärdera strategier och vägval. Här kan vi skräddarsy simuleringsverktyg utifrån vilka ledningen direkt kan utvärdera olika scenarion och åtgärder. Beräkningar av utsläpp kan kombineras med ekonomiska kalkyler för att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna.